CÁP MẠNG - DÂY NHẢY

Dây thuần đồng 100%, hàng cấp dự án

 
DÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8
 DÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

CÁP NHẢY CAT5 UTP LÕI ĐỒNG CẤP CHO DỰ ÁNDÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

 • CAT5 UTP 0.2M BLUE ACT-LAN-6002BLD1M BLUE ACT-LAN-5E01BL / 1.5M BLUE ACT-LAN-5E015BL 
 • CAT5 UTP 2M BLUE ACT-LAN-5E02BL / 3M BLUE ACT-LAN-5E03BL5M BLUE ACT-LAN-5E05BL 
 • CAT5 UTP 10M BLUE ACT-LAN-5E10BL/ 15M BLUE ACT-LAN-5E15BL/  20M BLUE ACT-LAN-5E20BL
CÁP NHẢY CAT6 UTP LÕI ĐỒNG CẤP CHO DỰ ÁNDÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

CÁP NHẢY CAT5 UTP ĐÚC LÕI ĐỒNGDÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

 • CAT5 UTP 0.2M BLUE ACT-LAN-5002BLD /  0.5M BLUE ACT-LAN-5005BLD /  1M BLUE ACT-LAN-5010BLD
 • CAT5 UTP 1.5M BLUE ACT-LAN-5015BLD /  2M BLUE ACT-LAN-5020BLD /  3M BLUE ACT-LAN-5030BLD
 • CAT5 UTP 5M BLUE ACT-LAN-5050BLD / 10M BLUE ACT-LAN-510LD/ 15M BLUE ACT-LAN-515BLD /  
 • CAT5 UTP 20M BLUE ACT-LAN-520BLD

CÁP NHẢY CAT6 UTP ĐÚC LÕI ĐỒNGDÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

 • CAT6 UTP 0.2M BLUE ACT-LAN-6002BLD 0.5M BLUE ACT-LAN-6005BLD /  1M BLUE ACT-LAN-6010BLD / 
 • CAT6 UTP 1.5M BLUE ACT-LAN-6015BLD /  2M BLUE ACT-LAN-6020BLD / 3M BLUE ACT-LAN-6030BLD / 
 • CAT6 UTP 5M BLUE ACT-LAN-6050BLD / 10M BLUE ACT-LAN-610BLD / 15M BLUE ACT-LAN-615BLD /  
 • CAT6 UTP 20M BLUE ACT-LAN-620BLD

DÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

1 2 3 4 Tiếp
 DÂY NHẢY CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn