CÁP MẠNG - DÂY NHẢY

LÕI ĐỒNG 100% CẤP DỰ ÁN


DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng CAT6A FTP-STP bọc bạc chống nhiễu, ANCOMTECK ACT-BOX305-6AWHITE

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng CAT7 SFTP ANCOMTECK- 23AWG 10 GIGABIT ACT-BOX305-7BLUE

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000MHz Hỗ Trợ PoE ACT-BOX305-8YL

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng liền nguồn Cat6A FTP + 2C lõi đồng ngoài trời ANCOMTECK mã ACT- 6ALAN2C-305BK

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng CAT6A ngoài trời bọc bạc chống nhiễu FTP - có dây chịu lực gia cường - Outdoor ACT-6ALANOD-305BK

  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng liền nguồn Cat6 UTP + 2C lõi đồng liền nguồn ANCOMTECK mãACT-6LAN2C-305BK
  • DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8Cáp mạng CAT6 ngoài trời UTP - có dây chịu lực gia cường - Outdoor ACT-6LANOD-305BK


DÂY CÁP MẠNG CAT3-CAT5E-CAT6-CAT6A-CAT7-CAT8
 
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn